top of page

הרמוניה בחיים: גלו את היתרונות של שירה המונית משותפת

הקסם שבשירה קבוצתיתתארו לעצמכם רגע שבו קולות מתמזגים לרקמה יפהפייה של צליל, כל תו מהדהד עם הבא אחריו ויוצר משהו קסום באמת. זהו הקסם שבשירה קבוצתית, פעילות שלא רק ממלאת את החדר במוזיקה אלא גם את הלב בתחושת שמחה ושייכות שאין שני לה. זוהי שפה אוניברסלית שחוצה מחסומים תרבותיים וחברתי