top of page

הקלטת קריין/ית באולפן

הקלטת קריין/ית באולפן לקטע טקסט, ג'ינגל או סרטון

  • שע
  • 199 דולר אמריקאי
  • לח"י 31 בני ברק, קומה 4 בכניסה לבניין

תיאור השירות

יש לכם תשדיר, סרטון או קטע טקסט שתרצו להקליט? בואו עם הקריין/ית, נקליט באיכות מקסימלית שתתאים לשידור ברדיו או בטלוויזיה. לאחר ההקלטה, נקצר ונסדר את פס הקול שיעמוד בזמני התשדיר ונגיש לכם אותו באיכות WAVE24Bit וMP3 אם יש לכם פס מוזיקלי שצריך לשלב בפנים, נעשה זאת והכל במועד שייקבע הערה חשובה: המחיר לשעת הקלטה לקריינות בלבד (ניתן להקליט כמה קריינים). יש אפשרות בהזמנה לקבוע מספר שעות אם תרצו מעבר לשעה אחת.