ברכת כלה / נוסחים להקלטה

ברכת כלה מרגשת, הקלטת ברכת כלה

בעולם המוזיקה

הבית שלכם

 ברכת כלה / נוסחים להקלטה

 ברכת כלה / נוסחים להקלטה

קראו בקול רם וברור להקלטה איכותית

נוסח 1

ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו. ויבן ה´ אלוקים את הצלע אשר לקח מן האדם לאשה ויביאה אל האדם ויברך אותם אלוקים ויאמר להם: "פרו ורבו ומלאו את הארץ".
רבונו של עולם, הריני באה לפניך בשמחה רבה להודות לך על שהחייתני וקיימתני והגעתני לזמן הזה, 
וזיכיתני ביום הזה להנשא ל____________ ישמח לבי ויגל כבודי על אשר הודעתני על ידי עבדיך החכמים שביום חופה מוחלים לכל העוונות. הנה כי כן, הריני מתחרטת חרטה גמורה על כל מה שעשיתי נגד עצתך הטובה ועל כל מה שקציצרתי בעבודתך, ואני רוצה בלב שלם ובנפש חפצה 
לשוב בתשובה שלמה לפניך ולעבדך באמת מכאן והלאה תמיד.
-
אבינו שבשמים - אני ____________ הניצבת לפניך היום, מוכנה להנשא ל____________
בקדושה ובטהרה על ידי חופה וקידושין ושבע ברכות. יהי רצון מלפניך שתתן לי את האיש שאני נכנסת לחופה עמי, בסימן טוב ובמזל טוב לאורך ימים ושנות חיים ונגילה ונשמחה יחד בבנים ובבנות ורוב טוב. "שמח תשמח רעים אהובים כשמחך יצירך בגן עדן מקדם" 
אמן כן יהי רצון

 

נוסח 2

ריבונו של עולם,

הריני באה לפניך בשמחה גדולה להודות לך על שהחייתני וקיימתני והגיעתני לזמן הזה

וזיכיתני להכנס לחופה עם ____________ חתני המיועד לי. שמח ליבי על אשר הודיעתני על ידי עבדיך החכמים שביום חופה מוחלים לכל העוונות. הנה כי כן, הריני מתחרטת חרטה גמורה

על כל מה שעשיתי נגד עבודתך ועצתך הטובה ואני רוצה בלב שלם ובנפש חפצה לשוב בתשובה שלמה לפניך ולעבדך באמת מכאן והלאה תמיד. אבי שבשמיים - אני האשה _______ בת _______ הניצבת לפניך היום בקדושה ובטהרה כדת משה וישראל עבדיך,

מוכנה להכנס לחופה עם החתן _______ בן _______ בעלי הנני מתפללת לפניך שתמלא ברחמים עלינו בשעה קדושה זו, ותזכנו להקים בית נאמן בקדושה ובטהרה לעבודתך, ותרבה אהבה ואחווה ושלום ורעות ביננו, ותזכנו לחיים ארוכים ומאושרים, חיים של טובה וברכה, חיים של אושר וכבוד. ותזכנו למצוא חן וחסד בעיניך ובעיני כל רואינו, ותתמיד בריאותינו, ותשמרנו מכל דבר רע, ותזכנו לזרע של קיימא, ותשלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידינו, ותטע בליבנו אהבתך ויראתך לעשות רצונך ולעבדך בלבב שלם. ותזכנו להיות בשמחה כל חיינו, ותברכנו ברכה שלמה ברוב עוז ושלום, כדבר שנאמר:"יברכך ה´ וישמרך, יאר ה´ פניו אליך ויחונך, ישא ה´ פניו אליך וישם לך שלום" חנני וענני ושמע תפילתי כי אתה שומע תפילת כל פה, אמן, כן יהי רצון

 

נוסח 3

אדון יחיד מלא רחמים , צופה ומביט עד סוף כל הדורות, המנהיג עולמו בחסד ובריותיו ברחמים, תהא השעה הזאת שעת רחמים ועת רצון מלפניך. רבנו של עולם , הרי אני באה אליך בשמחה רבה, להודות לך על שהחייתנו וקיימנו לזמן הזה, ויגל כבודי ובשעה הקדושה הזו, עת מוחלים כל העוונות, הריני מתחרטת חרטה גמורה על כל מה שעשיתי נגד רצונך הטוב, ועל כל מה שקיצרתי בעבודתך, ואני רוצה בלב שלם ובנפש חפצה לעבדך באמת מכאן והלאה לתמיד. "לב טהור ברא לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרביותפילתי בעת זאת לבנין בתינו, בנין עדי עד מתוך יושב, טהרה וענווה. ונזכה לבריאות הגוף ולאור עליון, ותרחם על כנסת ישראל עם קודשיך. ותבטל ותמתיק כל הדינים מעל כל עמך ישראל בגשמיות וברוחניות. אבינו שבשמים ,אני_______ בת_______ הניצבת לפניך היום מוכנה להנשא ל_______ בן _______ בקדושה ובטהרה ע"י חופה וקידושין ושבע ברכות. יהיה רצון מלפניך שתתן לי את האיש שאני נכנסת לחופה עמו בסימן טוב ובמזל טוב לאורך ימים, ונזכה לדור באהבה ובשלום, בקדושה ובטהרה כרצונך באמת, נגילה ונשמחה יחד בבנים ובבנות ורוב טוב. "שמח תשמח רעים אהובים כשמחך יצירך בגן עדן מקדם" אמן, כן יהי רצון

 ברכת כלה / נוסחים להקלטה
 ברכת כלה / נוסחים להקלטה

להזמנת הקלטה, השאירו פרטים

תודה, נחזור אליך בהקדם

 

036481278

S

LOGO SPS

מה כדאי לכם לדעת עלינו?

נעים מאוד, הגעתם ל-SPS הפקות, הבית החדש שלכם בעולם המדיה.

אצלנו תוכלו למצוא קשת רחבה לכל סוג של הפקה שתרצו, החל מהפקת שיר, צילום באולפן, יחסי ציבור ועד הופעות. בעצם הכל תחת קורת גג אחת ויותר מזה.

אנו נלווה אתכם שלב שלב, החל מרמת הרעיון ועד לרמת המוצר המוגמר על המדף.

 

נשמח לראותכם, צוות SPS