top of page

הקלטת סינגל לרדיו - מפיק שיידע מה לעשות איתך 💿📀יש מפיקים ויש מפיקים. כשאנחנו רוצים להקליט סינגל לרדיו, אנחנו יוצאים בהצהרה מסוימת לעולם: זו האמנות שלי. מצד אחד, עלינו לוודא שאנחנו כנים, מזוקקים ומדויקים כדי להוציא את מה שהלב שלנו באמת רוצה. מצד שני, אנחנו רוצים תוצר מקצועי ומשויף מספיק כדי לשדר בתחנות שאנשים מאזינים להן. בכולנו פוטנציאל גלום, וזה תלוי בנו כמה נבטא אותו. מפיק שיודע מה לעשות איתנו, זה מפיק שיכול לעזור לנו לבטא את עצמנו ולהחזיק ביד תוצר מדויק ומשויף.