top of page

שיר בהזמנה – ברכה משודרגת


בכל אירוע מחדש אנחנו מרגישים את הצורך להפתיע ולתת לבן או בת הזוג משהו חדש ומיוחד שיעשה להם טוב על הלב.

הרבה פעמים למרות ההשקעה המטורפת שלנו במתנות יקרות ערך ומרשימות, הדבר שהכי מרגש את בחיר ליבנו הוא הברכה שלנו.

הבעת האהבה האינסופית שלנו והמילים היפות עושות את האפקט הכי משמעותי, וערכן יקר מפז.